Margininkų bendruomenė išsirinko naujus vadovus

Šių metų kovo mėnesi įvyko Margininkų bendruomenės narių susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas naujas bendruomenės pirmininkas ir pavaduotojas. Bendruomenė primininku išrinko Darių Vaičiukyną – jauną, perspektyvų ūkininką, kuris savo senelių ir tėvų šaknimis tampriai susijęs su Margininkų kaimu.
Naujasis pirmininkas turi planų, kaip kaimo aplinką padaryti patrauklesnę gyventojams, tuo labiau, kad buvusio pirmininko Justino Rimo pastangomis šiais metais bus išasfaltuotas kelias Patamulšėlis- Margininkai, dėl ko žymiai pagerės susisiekimas su Kauno miestu. Taip pat jis turi vilties, kad kaimo aplinka taps patrauklesnė ir alternatyviems verslams steigti, kaip tai numato vyriausybės patvirtinta kaimo plėtros programa.
Linkime naujiems Margininkų bendruomenės vadovams kūrybingo ryžto sprendžiant kaimo gyventojų gerovės klausimus.
MB info

This article has 1 Comment

Comments are closed.