Žaliasis kursas įpareigoja Margininkų gyventojus būti nepakantiems aplinkos teršėjams

Margininkų bendruomenė tiki, kad Žaliojo kurso reikalavimai pažabos žemės ūkio verslo neatsakingumą
aplinkos taršai, kai visuomenės sveikatos sąskaita siekiama maksimalaus pelno, ignoruojant žmonių teisę
gyventi sveikoje aplinkoje. Margininkuose didžiausias aplinkos taršos šaltinis, ypač oro, yra fermų
kompleksas, kuris priklauso ūkininkui Audriui Banioniui. Nors aplink fermas, 500 metrų spinduliu gyvena virš
80 gyventojų, tačiau ūkininkas A. Banionis neskiria reikiamo dėmesio aplinkos taršai mažinti ir kaip
verslininkas būti socialiai atsakingu prieš gyventojus. Tai rodo ir gyventojų skundai, kuriuos tikrinant
nustatomi aplinkos taršos pažeidimai, ypač intensyvaus kvapo sklindančio iš fermų, viršijamos nustatytos
normos.
Žaliojo kurso norminiai dokumentai įpareigoja pilietinę visuomenę būti nepakantiems aplinkos teršėjams ir
kovoti su jais visomis teisinėmis priemonėmis. Margininkų bendruomenė ne kartą kreipėsi į ūkininką Audrių
Banionį dėl paaiškinimo kokios aplinkosauginės priemonės taikomos fermų komplekse mažinant oro taršą,
bet atsakymo taip ir negavo. Tai rodo požiūrį, kada asmeniniai verslo interesai yra aukščiau gyventojų
teisės gyventi neužterštoje aplinkoje.
Žaliasis kursas įpareigoja žemės ūkio verslą vykdyti ekologišką ir tvarią gamybą, ypač auginantiems gyvulius
ir paukščius. Tvari gamyba, tai gamyba, kuri minimaliai teršia aplinką. Ypač dideli reikalavimai keliami
maisto tiekimo grandinei. Pasaulinė praktika rodo, kad tie žemės ūkiai, kurie negeba sumažinti aplinkos
taršos patiria spaudimą iš jų produkcijos pirkėjų. Pirkėjai tokią informaciją gauna per socialinius tinklus ir
masinio informavimo priemones ir boikotuoja – neperka produkcijos pagamintos ūkiuose kurie nemažina
aplinkos taršos. Turime iš ko pasimokyti. Tikiuosi, kad ūkininkas A. Banionis suvokia Žaliojo kurso realybę ir
padarys atitinkamas išvadas, kad gyventojai kvėpuotų neužterštu oru.
Baigiu klausimu ‚“Ar žmogus gali mylėti savo kraštą ir žmones, jeigu teršia aplinką vardan didesnio pelno ?“

Darius Vaičiukynas
Margininkų bendruomenės pirmininkas