Kodėl ūkininkui Audriui Banioniui pritrūko drąsos Margininkųbendruomenei pateikti įgyvendintų oro taršos ir kvapų mažinimopriemonių sąrašą?

Lietuvos žaliasis kursas įpareigoja ūkininkus užsiimti aplinkosaugos ir klimato kaitos mažinimo
priemonių įgyvendinimu, ir tam yra skiriamos didelės lėšos iš Europos Sąjungos fondų. Atrodo, kad tereikia
gerų norų, pagarbos aplinkai ir joje gyvenantiems žmonėms, ir visą tai galima išspręsti, tuo labiau, kad lėšos
yra skiriamos, tik jas reikia panaudoti vardan žmonių ir aplinkos gerovės.
Ar Margininkų fermų kompleksas pasiruošęs permainoms, galima spręsti iš to, kaip yra
įgyvendinamos 2017 metų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje patvirtintos oro taršos ir kvapų mažinimo
priemonės. Margininkų bendruomenė raštu paprašė ūkininko A.Banionio atsakyti, kokios priemonės
fermose yra įdiegtos mažinti taršą, tačiau gavo abstraktų atsakymą, kad informacija yra pateikta
socialiniuose tinkluose ir viešuose leidiniuose, nepaaiškinant, kokiuose ir kada buvo paviešinta. Iš pateikto
abstraktaus atsakymo supratome, kad ūkininkui A.Banioniui trūksta drąsos bendruomenei pateikti
informaciją apie įgyvendintas priemones fermose. A.Banionis siūlo kreiptis į valstybines institucijas, kad jos
pateiktų informaciją dėl oro taršos ir kvapų mažinimą fermoje.
Gaila, kad ūkininkas ignoruoja bendruomenės prašymą ir nesutinka pateikti informacijos, tuo
ignoruodamas ne tik viešą interesą, bet ir kaime gyvenančių žmonių interesą gyventi sveikoje aplinkoje.
Tada belieka tik kreiptis į kontroliuojamas institucijas, kad jos pateiktų informaciją bendruomenei dėl taršos
mažinimo priemonių įgyvendinimo fermose.

Darius Vaičiukynas
Margininkų bendruomenės pirmininkas