Taisyklės

Tinklapis neatsako už atsiliepimuose ir komentaruose skaitytojų pateiktus įrašus.

Už šioje erdvėje paskleistus šmeižikiškus, klaidinančius ir kitokius draudžiamus teiginius, raginimus ar kitokią netinkamo pobūdžio informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tiesiogiai atsako šią informaciją paskleidę asmenys.

Komentuoti gali visi tinklaraščio skaitytojai, kurie nori išreikšti savo nuomonę.

Skaitytojų komentarai nėra cenzūruojami (juos parašius gali būti iš karto publikuojami), tačiau jie gali būti užlaikomi administracijos iki patvirtinimo.

Komentarai ar atsiliepimai bus ar gali būti trinami, jei:

1.kursto nesantaiką ir skatina tautinę, rasinę, religinę ar kitokią neapykantą

2.šmeižia ar užgaulioja kitus asmenis

3.yra grasinantys, skatina smurtą arba nelegalią, neetišką veiklą

4.yra vulgarūs

Taip pat pasiliekame teisę ištrinti komentarus, kurie nėra susiję su komentuojamo straipsnio turiniu arba teisę blokuoti taisykles pažeidusių asmenų IP adresus.

Komentaruose bet kokia reklama yra Draudžiama

Jei manote, kad tinklapyje yra patalpinta neatitinkanti tiesos ar jus įžeidžianti informacija, kreipkitės į tinklapio administratorių el. paštu : admin@margininkai.lt