Bendruomenė

cropped-margininku200.jpg

Margininkų bendruomenė buvo įkurta 2011 metais.

Pagrindiniai bendruomenės tikslai:

 Margininkų kaimo atkūrimas ir plėtra, užtikrinant gyventojams švarią ir saugią gyvenamą aplinką.

 Skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, sprendžiant kaimui aktualius klausimus, kovojant

su negatyviais aplinkos taršos reiškiniais.

 Ginti viešąjį interesą ir atstovauti narių teisėtiems interesas valdžios ir teismo institucijose.

 Teikti siūlymus valdžios institucijoms sprendžiant kaimo aplinkosaugos, socialines, ekonomines ,

infrastruktūros ir kultūros plėtojimo problemas.

Margininkų bendruomenės veikloje dalyvauja 30 narių.

2017m Margininkų bendruomenės visuotinas narių susirinkimas išrinko:

pirmininkas – dr. Justinas Rimas

pirmininko pavaduotojas – Romualdas Vaičiukynas

Prašome gyventojus įsijungti į bendruomeninės organizacijos veiklą ir būti aktyviems savo kaimo

kūrėjams, siekiant saugios ir švarios gyvenamos aplinkos.

Prašymus ir pasiūlymus siųsti elektroniniu paštu: info@invaldymas.lt

Telefonas: +37068974945