Bendruomenė

cropped-margininku200.jpg

Margininkų bendruomenė buvo įkurta 2011 metais.

Pagrindiniai bendruomenės tikslai:

 Margininkų kaimo atkūrimas ir plėtra, užtikrinant gyventojams švarią ir saugią gyvenamą aplinką.

 Skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, sprendžiant kaimui aktualius klausimus, kovojant

su negatyviais aplinkos taršos reiškiniais.

 Ginti viešąjį interesą ir atstovauti narių teisėtiems interesas valdžios ir teismo institucijose.

 Teikti siūlymus valdžios institucijoms sprendžiant kaimo aplinkosaugos, socialines, ekonomines ,

infrastruktūros ir kultūros plėtojimo problemas.

Margininkų bendruomenės veikloje dalyvauja 30 narių.

2019m Margininkų bendruomenės visuotinas narių susirinkimas išrinko:

pirmininkas – Darius Vaičiukynas

pirmininko pavaduotojas – Rimantas Gaižauskas

Prašome gyventojus įsijungti į bendruomeninės organizacijos veiklą ir būti aktyviems savo kaimo

kūrėjams, siekiant saugios ir švarios gyvenamos aplinkos.

Prašymus ir pasiūlymus siųsti elektroniniu paštu: darius.vaic@gmail.com

Telefonas: +37061022363