Sveikatos apsaugos ministerijos paruoštos kvapo higienos normos proteguoja žemės ūkio veikla užsiimančias įmones ir diskriminuoja kaimo gyventojus

Sveikatos apsaugos ministerijos paruoštas kvapo higienos normų projektas numato, kad leidžiama kvapo ribinė vertė miesto teritorijų aplinkos ore nuo 2024-01-01d. turės būti 5 europiniai kvapo vienetai, o nuo 2029-01-01d. – 3 europiniai kvapo vienetai. Tame pačiame įsakymo projekte numatyta, kad kaimo teritorijų aplinkos ore leidžiama kvapo ribinė vertė nuo 2029-01-01d. turės būti 5 europiniai kvapo vienetai. Nuo 2010 metų iki šiol Lietuvoje galioja viena kvapo ribinė vertė – 8 europiniai kvapo vienetai.
Lietuvos žaliojo aljanso mokslininkai, įvertinę didėjantį visuomenės nepasitikėjimą dėl nemalonių kvapų visoje Lietuvos teritorijoje bei atlikę aplinkinių Europos šalių patirties analizę, kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, LR Vyriausybę, o 2019-03-12d. kartu su Lietuvos darbdavių konfederacija surengė spaudos konferenciją, kurioje informavo Lietuvos visuomenę dėl Sveikatos apsaugos ministerijos paruošto įsakymo projekto, kuris klausimo iš esmės nesprendžia, o sprendimą, ypač kaimo teritorijoje, perkelia už 10 metų, tuo sukeldamas visuomenės pagrįstą nepasitenkinimą. Be to, šiuo įsakymo projektu ministerija, nustatydama beveik dvigubai didesnę oro taršos kvapams normą kaimo teritorijose, diskriminuoja kaimo gyventojus. Tokį savo sprendimą ji motyvuoja tuo, kad kaimo gyventojai labiau toleruoja žemės ūkio veiklos kvapą.
Atsižvelgiant į valstybės darnios veiklos principus bei kiekvieno piliečio konstitusinę teisę gyventi švarioje ir svekoje aplinkoje, kurią, beje, turi užtikrinti LR Vyriausybė, Lietuvos žaliasis aljansas siūlo:

  1. Sveikatos apsaugos ministerijai kreiptis į Lietuvos mokslo institucijas, kad siūlomos kvapo ribinės vertės būtų moksliškai pagrįstos ir argumentuotos bei taikomos nediskriminuojant atkirų gyventojų grupių pagal teritorinį principą.
  2. Naujų kvapo ribinių verčių įgyvendinimo terminas taip pat turi būti argumentuotai pagrįstas, vertinant visuomenės nepasitenkinimą, ypač gyventojų, gyvenančių arti taršos šaltinių. Taip pat reikia vertinti ir socialinius bei ekonominius gyvenamų teritorijų taršos aspektus. Tikinės, kad tiek Sveikatos apsaugos ministerija, tiek LR Vyriausybė įsiklausys į visuomenės ir mokslininkų išsakytus argumentus dėl objektyvaus kvapo ribinių verčių nustatymo ir jų savalaikio įgyvendinimo, užtikrinant gyventojų konstitucinę teisė į švarią ir sveiką aplinką.

LŽA info