BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS SULAUKĖ VALDŽIOS DĖMESIO

Šių metų pradžioje Kauno rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Justinas Rimas susitiko su Kauno rajono savivaldybės meru Valerijumi Makūnu ir pasidalijo įžvalgomis apie 2018 m. gruodžio 13 d. LR Seimo priimtą įstatymą dėl bendruomeninių organizacijų plėtros, kuris
įpareigoja savivaldybes sudaryti bendruomeninių organizacijų tarybas lygiomis dalimis iš bendruomeninių organizacijų ir savivaldybės institucijų atstovų. Numatoma, kad tarybos kadencija bus trys metai, o jų sudėtį ir nuostatus privalo patvirtinti savivaldybės taryba.
Įstatyme numatytos ir bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos – teikti savivaldybės institucijoms siūlymus dėl bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo, deleguoti atstovus į savivaldybės taryboje sudaromas komisijas, komitetus ir darbo grupes. Teikti savivaldybės institucijoms dėl viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo, vietos verslumo skatinimo, viešųjų paslaugų perdavimo ir dėl vietos bendruomenėms svarbių klausimų ir problemų sprendimo.
Šis bendruomeninių organizacijų įstatymas sudaro galimybes vietos bendruomenių nariams įsitraukti į vietos reikalų tvarkymą ir užtikrina glaudesnį bendradarbiavimą su vietos valdžia.
Dr. J. Rimas atkreipė dėmesį, kad po savivaldybės tarybos ir mero rinkimų naujai išrinkta vietos valdžia turėtų daug didesnį dėmesį skirti vietos bendruomenėms, nes vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnis skelbia, kad vietos bendruomenių nariams būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės įsitraukti į vietos reikalų tvarkymą.
Tikimės, kad šis įstatymas pasitarnaus, kuriant konstruktyvius santykius tarp bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios.
MB info