SUSTABDYTA PARTNERYSTĖS SUTARTIS SU ŪKININKU A. BANIONIU

img_11972011 metais Margininkų bendruomenės iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė oro taršai ir nemaloniems kvapams, sklindantiems iš A. Banioniui priklausančių fermų problemai spręsti. Partnerystės pagrindais, šioje darbo grupėje be Margininkų bendruomenės ir ūkininko A. Banionio, taip pat dalyvavo Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Aplinkos vadybos ir audito institutas.

Bendru sutarimu buvo surastas sprendimas, kaip išspręsti blogo kvapo problemą ir pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas. Oro taršai ir nemaloniems kvapams sklindantiems iš fermų sumažinimui, buvo nuspręsta panaudoti Vakarų Europos valstybėse gerai užsirekomendavusias biotechnologines priemones, tai probiotines kompozicijas. Ši priemonė labai efektyviai naikina blogus kvapus fermose.

Ūkininkas A. Banionis buvo įsipareigojęs fermų patalpose ir skysto mėšlo rezervuaruose įrengti purkštukus, kurių pagalba būtų išpurškiami probiotikai ir tokiu būdu  neutralizuojami blogi kvapai, mažinama oro tarša, o tuo pačiu ir poveikis žmonių sveikatai. Penkis metus A. Banionis žadėjo, kad įgyvendins darbo grupės rekomendacijas ir kaimo žmonės nejaus diskomforto dėl blogų kvapų, sklindančių iš fermų. Gyventojai nesulaukę pažadų įgyvendinimo ir neapsikentę nuo sklindančios smarvės iš fermų ,kreipėsi į Margininkų bendruomenės pirmininką prašydami spręsti klausimą iš esmės ir apginti viešąjį interesą.

Margininkų bendruomenės iniciatyva Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente įvyko darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius         S. Pocius, Kauno agentūros vedėja R. Lukenskienė, Kauno agentūros vyresn. specialistas R. Dobilas, Aplinkos vadybos ir audito instituto direktorius R. Budrys, Margininkų bendruomenės pirmininkas J. Rimas, bendruomenės pirmininko pavaduotojas R. Vaičiukynas, bendruomenės narys R. Gaižauskas, ir ūkininkas   A. Banionis.

Pasitarimo dalyviai įvertino ūkininko A. Banionio per paskutinius penkis metus  prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo rezultatus ir konstatavo, kad ūkininkas  A. Banionis ignoravo darbo grupės pasiūlytas rekomendacijas ir neįvykdė didžiosios dalies prisiimtų įsipareigojimų dėl blogo kvapo panaikinimo fermose.

Pasitarimo metu darbo grupė priėmė sprendimą sustabdyti partnerystės sutartį su ūkininku A. Banioniu ir fermų aplinkos taršos klausimus spręsti įstatymų nustatyta tvarka.

Pasitarimo dalyvius Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas informavo, kad pagal gautą gyventojų skundą, patikrino A. Banionio fermų taršos susidarymo šaltinius ir nustatė, kad fermų teritorijoje yra daug pastatų kurie išplėsti arba perstatyti be projektinės dokumentacijos. Todėl kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl savavališkos statybos fakto ir mąsto nustatymo.

Tikimės, kad ūkininkas A. Banionis būdamas Margininkų bendruomenės narys, Taurakiemio seniūnijos seniūnaitis, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą, įvertins ir supras, kad vykdant ūkinę veiklą reikia laikytis įstatymų ir geros kaimynystės principų, atsižvelgti į teisėtus gyventojų interesus, gyventi švarioje ir sveikoje aplinkoje.

Margininkų bendruomenė