DUBRAVOS EKSPERIMENTINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS RŪPESTIS MARGININKŲ GYVENTOJAIS

getDažnas Margininkų kaimo gyventojas, norėdamas trumpesniu keliu pasiekti Kauno miestą, pasirenka kelią per Dubravos mišką, kuris jungia Margininkus su Vaišvydavos keliu. Šio kelio pradžia iš Margininkų pusės turėjo siaurą ir vingiuotą pravažiavimo juostą, kuria sunkiai galėjo prasilenkti atvažiuojantys automobiliai. Be to, kelio danga buvo nelygi ir duobėta.

2016m. pradžioje Margininkų bendruomenės pirmininkas Justinas Rimas susitiko su Dubravos eksperimentinės miškų urėdijos urėdu Kęstučiu Šakūnu ir sutarė, kad urėdija suras finansinę galimybę ir praplatins minėto kelio pravažiavimo juostą, posukius, išpjaus pakelės medžius dėl geresnio matomumo ir įrengs naują kelio dangą.

Urėdija ir jos vadovas K. Šakūnas įvykdė bendruomenei duotą pažadą, sutvarkė minėto kelio atkarpą ir parodė jautrumą ir socialinę atsakomybę prisidėdamas prie Margininkų kaimo žmonių gerovės kūrimo. Toks urėdijos požiūris parodo aukštą kultūrą ir atsakomybę vieni kitiems, gerinant bendruomenės gyvenimo kokybę.

Už pagalbą Margininkų bendruomenei ir žodžio laikymąsi bendruomenės pirmininkas J.Rimas 2016m. gruodžio 15d. urėdijos darbuotojų susirinkimo metu padėkojo urėdui K.Šakūnui ir visam kolektyvui už supratimą ir bendrystę, sutvarkant sunkiai pravažiuojamo kelio atkarpą ir įteikė padėkos raštą.

„ Tai gražus pavyzdys kitoms verslo įmonėms, kurioms dar trūksta socialinės atsakomybės ir supratimo, kad reikia prisidėti prie visuomenės socialinės, aplinkosauginės ir ekonominės aplinkos problemų sprendimo.“ – urėdijos darbuotojų susirinkime sakė bendruomenės pirmininkas J.Rimas.

Kiekviena socialiai atsakinga verslo įmonė prisidėdama prie bendruomenės problemų sprendimo ir aplinkos išsaugojimo, laimi ne tik pripažinimą, bet ir prisideda prie darnios plėtros kūrimo gerindama žmonių gyvenimo kokybę.