Margininkai turi naują viltį augti dėl pagerėjusio susisiekimo su Kauno miestu

Margininkų bendruomenės ir jos buvusio pirmininko Justino Rimo iniciatyva ne tik Margininkai, bet ir aplinkinių kaimų gyventojai turi puikų susisiekimą su Kauno miestu. Šiais metais buvo išasfaltuota 5,5km atkarpa, Patamulšėlis-Vainatrakis-Margininkai. Šio kelio atkarpos išasfaltavimui reikėjo daug Margininkų bendruomenės pastangų, nes šioje kelio atkarpoje yra mažas automobilių eismo intensyvumas ir mažas aplinkinių gyventojų tankis.
Tačiau šiandieną visi galime džiaugtis pasiektu rezultatu, puikiu susisiekimu, kuris reikalingas ne tik aplinkiniams gyventojams, bet ir į kaimą atvykstantiems žmonėms.
Tikimės, kad esant puikiam susisiekimui su miestu ir įvertinus nedidelį atstumą iki jo, tiek Margininkuose, tiek kitose gyvenvietėse prasidės gyvenamų namų plėtra, kursis nauji verslai ir pradės didėti gyventojų skaičius nykstančiuose kaimuose.
Tai labai svarbu ir Margininkų kaimui, kuriame nuosekliai mažėja gyventojų. Manau, kad kaimo gyventojų mažėjimui turėjo ir turi įtakos fermų komplekso skleidžiama tarša, nes žmonės nori gyventi švarioje aplinkoje ir džiaugtis gamtos privalumais.
Tikiuosi, kad ūkininkas Audrius Banionis, kuriam priklauso fermų kompleksas gerbs kaimo žmonių teises gyventi švarioje aplinkoje ir įgyvendins įstatymais įtvirtintas priemones oro taršai mažinti ir panaikins nemalonius kvapus sklindančius iš fermų.
Todėl būdami organizuoti ir vieningi galime Margininkų kaimą prikelti naujam gyvenimui ir pareikalauti iš ūkininko A. Banionio laikytis įstatymų normų ir kartu su valstybės kontroliuojančiomis institucijomis užkirsti kelią oro taršai bei blogiems kvapams.


Margininkų bendruomenės pirmininkas
Darius Vaičiukynas