GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Š.M. BALANDŽIO 26D. 12.30VAL. MARGININKŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠV. JURGIO ATLAIDAI. ŠV. MIŠIŲ METU GIEDOS KAUNO ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO ARKIKATEDROS BAZILIKOS JAUNIMO CHORAS ( VADOVĖ VITA LIAUDANSKAITĖ – VAITKEVIČIENĖ). KVIEČIAME DALYVAUTI. MARGININKŲ BENDRUOMENĖ

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

ŠIŲ METŲ BALANDŽIO 25D. ( ŠEŠTADIENĮ) 12VAL. KVIEČIAME VISUS MARGININKŲ KAIMO GYVENTOJUS BENDRAI TALKAI . RENKAMĖS BAŽNYČIOS GATVĖJE PRIE KREPŠINIO AIKŠTELĖS. SU SAVIMI TURĖTI GERĄ NUOTAIKĄ IR DARBO PIRŠTINES. MARGININKŲ BENDRUOMENĖ IR SENIŪNAITIS A.BANIONIS

Gyventojų Dėmesiui!

Šių metų balandžio 10 d. (penktadienį) 17:00 val., visus Margininkų, Dobilijos ir Vainatrakio kaimų gyventojus kviečiame į bendrą susirinkimą, kuris įvyksbuvusiose Margininkų parduotuvės (Centrinė g. 31) patalpose. Susirinkimo metu aptarsime gyventojams svarbiausius spręstinus klausimus. Susirinkime dalyvaus LR seimo nariai išrinkti … Continue reading

KONFERENCIJA BENRDADARBIAVIMO KLAUSIMAIS

2014 m. lapkričio 12 d., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento salėje vyko Kauno rajono bendruomenių sąjungos organizuota konferencija ,,Stiprėjimas per bendradarbiavimą“. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė garbingi svečiai – vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas, Lietuvos Respublikos Seimo … Continue reading

APTARTI PROJEKTO REZULTATAI

Įgyvendinant bendrą projektą dėl nemalonių kvapų mažinimo Margininkų kaime, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono departamente (toliau-Departamentas) 2014 m. spalio 30 d. organizuotas pasitarimas, kuriame dalyvavo projektą įgyvendinančios šalys – Departamentas, atstovaujamas direktoriaus Skirmanto Pociaus, Aplinkos vadybos ir audito institutas, … Continue reading

ŽOLINĘ ŠVĘSKIME KARTU

Rugpjūčio 15 d., penktadienį Marginkų kaime Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje švęsime Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmes (Žolinę): 9.30 – Šv. Mišios, kurias aukos klebonas Virginijus Gražulevičius; 10.15 – 12.30 val. – Švenčiausiojo Sakramento adoracija, skirta Šeimos metams; 12.30 val. – tradicinės lotyniškos … Continue reading