VASAROS KULTŪRINIAI RENGINIAI MARGININKŲ ŠV. MERGELĖS MARIJOS ŠKAPLIERINĖS BAŽNYČIOJE:

1. Koncertas „TU, KURIS AUKŠATAI“, skirtas valstybinei Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti, kuris vyks 2015.07.06d.(pirmadienis) 15 val. Koncerte dalyvaus: Eduardas Kaniava (baritonas); Jurgita Kazakevičiūtė (klavišiniai); Barbora Domarkienė (skaitovė). Koncerto metu skambės Lietuvos ir užsienio kompozitorių muzika ir dainos, bei … Continue reading

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Šių metų birželio 22 d. 17.30 val. visus Margininkų kaimo gyventojus kviečiame į susirinkimą , kuris vyks buvusios parduotuvės patalpose, t.y. Centrinės g. 31. Susirinkimo darbotvarkė: Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su Taurakiemio seniūnija. Susitikimas su Kauno apskrities Vyriausio policijos komisariato atstovu … Continue reading

INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS

Margininkų bendruomenė 2015.05.29 d. visuotiniame narių susirinkime priėmė šiuos gyventojams svarbius nutarimus: 1. Nuspręsta iki 2015.09.20d. paruošti Margininkų centro, kapinių, fermų komplekso apželdinimo projektą ir iki 2015m. rugsėjo mėnesio pabaigos sukviesti visus kaimo gyventojus ir priimti galutinį sprendimą dėl apželdinimo projekto įgyvendinimo. 2. … Continue reading

SKAMBŪS ŠV.JURGIO ATLAIDAI

Pavasariškas oras balandžio 26d sukvietė gausų tikinčiųjų būrį į Margininkų Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią, kurioje vyko Šv. Jurgio – Antrojo Lietuvos globėjo atlaidai. Klebonas Virginijus Gražulevičius  pasidžiaugė, kad vis daugiau parapijiečių ir svečių susirenka šią dieną į bažnyčią. Tai … Continue reading

GYVENTOJŲ DIALOGAS SU VALDŽIOS ATSTOVAIS

2015m. balandžio 14d. Margininkų bendruomenės iniciatyva  Margininkuose įvyko bendras trijų kaimų: Margininkų, Dobilijos, Vainatrakio,  gyventojų susirinkimas, kuriame dalyvavo LR seimo nariai Donatas Jankauskas ir Antanas Nesteckis, Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Povilaitis ir Audrius Banionis bei Taurakiemio seniūnė Danutė … Continue reading

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Š.M. BALANDŽIO 26D. 12.30VAL. MARGININKŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠV. JURGIO ATLAIDAI. ŠV. MIŠIŲ METU GIEDOS KAUNO ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO ARKIKATEDROS BAZILIKOS JAUNIMO CHORAS ( VADOVĖ VITA LIAUDANSKAITĖ – VAITKEVIČIENĖ). KVIEČIAME DALYVAUTI. MARGININKŲ BENDRUOMENĖ

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

ŠIŲ METŲ BALANDŽIO 25D. ( ŠEŠTADIENĮ) 12VAL. KVIEČIAME VISUS MARGININKŲ KAIMO GYVENTOJUS BENDRAI TALKAI . RENKAMĖS BAŽNYČIOS GATVĖJE PRIE KREPŠINIO AIKŠTELĖS. SU SAVIMI TURĖTI GERĄ NUOTAIKĄ IR DARBO PIRŠTINES. MARGININKŲ BENDRUOMENĖ IR SENIŪNAITIS A.BANIONIS

Gyventojų Dėmesiui!

Šių metų balandžio 10 d. (penktadienį) 17:00 val., visus Margininkų, Dobilijos ir Vainatrakio kaimų gyventojus kviečiame į bendrą susirinkimą, kuris įvyksbuvusiose Margininkų parduotuvės (Centrinė g. 31) patalpose. Susirinkimo metu aptarsime gyventojams svarbiausius spręstinus klausimus. Susirinkime dalyvaus LR seimo nariai išrinkti … Continue reading