ŠV. JURGIO ATLAIDUS VAINIKAVO SOLISTĖS R. PREIKŠAITĖS KONCERTAS

Kaip ir kiekvienais metais Margininkų bendruomenė padeda kunigui V. Gražulevičiui kuo prasmingiau pravesti atlaidų šventes. Ne išimtis ir šiais metais įvykę Šv. Jurgio atlaidai, kuriuose bendruomenės iniciatyva dalyvavo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė R. Preikšaitė (mecosopranas).
Solistė R. Preikšaitė be kuriamų vaidmenų operose, operetėse ir miuzikluose aktyviai koncertuoja. Su koncertais ji apkeliavusi daugelį pasaulio šalių. Jos repertuaro spektras yra labai platus: nuo baroko muzikos iki šiuolaikinių kompozitorių kurinių.
Koncerto metu jai akomponavo žinoma vargonininkė Dalia Jatautaitė. D. Jatautaitė taip pat daug koncertuoja užsienyje, o jos muzikavimo vargonais galima paklausyti Kauno Jėzuitų bažnyčioje, Kauno arkikatedroje bazilikoje, kuriose yra puikus vargonai. Viešnios taip pat dalyvavo Šv. Mišių aukoje ir kartu giedojo su Margininkų bažnyčios choru, kuriam vadovauja dr. Bronė Gudaitytė.
Atlaidų dalyviai šiltais plojimais padėko solistei R. Preikšaitei ir vargonininkei D. Jatautaitei, o bendruomenės pirmininkas dr. J.Rimas patikino, kad viešnių vizitas pirmas, bet nepaskutinis.