SKAMBŪS ŠV.JURGIO ATLAIDAI

Pavasariškas oras balandžio 26d sukvietė gausų tikinčiųjų būrį į Margininkų Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią, kurioje vyko Šv. Jurgio – Antrojo Lietuvos globėjo atlaidai. Klebonas Virginijus Gražulevičius  pasidžiaugė, kad vis daugiau parapijiečių ir svečių susirenka šią dieną į bažnyčią. Tai ženklas, kad Šv. Jurgio atlaidai sugrįžtą į Margininkų ir aplinkinių kaimų gyventojų gyvenimą, kaip tai buvo įprasta tarpukario laikotarpiu.

Šventų mišių metu giedojo neseniai susikūręs Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos jaunimo choras „Verita“, kurio vadovė Vita Liaudanskaitė- Vaitkevičienė. Po mišių choras dar atliko kelias dainas iš savo patriotinių dainų repertuaro, kurios graudulingai  sušildė susirinkusių žmonių širdis.

Po mišių Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos jaunimo choras „Veritas“ vyko į Rimų sodybą, kur įvyko šio choro krikštynos.

Besileidžianti pavasarinė saulė maloniai glostė Margininkų kaimo atgyjančią gamtą, duodama leidimą pavasario darbams ir sėjos pradžiai – tai buvo svarbu  mūsų senoliams.