PUIKI ATLAIDŲ NUOTAIKA

Šv. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Margininkuose kiekvienais metais suburia daug žmonių. Į juos atvyksta tie, kurie turi ryšį su gimtuoju kaimu, čia yra augę, arba gyvena jų tėvai, seneliai, giminės, draugai. Škaplierinės atlaidai Margininkuose įgauna naują tradiciją, kai po Šv. Mišių žmonės neišsiskirsto, o visi kartu paklauso koncerto, pasivaišina, pabendrauja su senai matytais bičiuliais ir tik tada išsiskirsto į namus.

Šiais metais Škaplierinės atlaidų šv. Mišias aukojo svečias Šančių Šv. Jėzaus širdies parapijos klebonas Virginijus Birjotas, o po šv. Mišių Margininkų klebonas Virginijus Gražulevičius visus susirinkusius pakvietė paklausyti ansamblio „Laumena “ koncerto. Atlaidų dalyvius klebonas nustebino ir paruoštu siurprizu, tai didžiuliame katile išvirtu plovu, kuriuo vaišino visus žmonės linkėdamas Dievo palaimos.

Klebonui V. Gražulevičiui, besiruošiant atlaidų šventei, Margininkų bendruomenės pirmininkas Justinas Rimas Margininkų bažnyčiai padovanojo 70 vnt. kėdžių, kurios yra labai reikalingos švenčių organizavimo metu.

Taigi šių metų atlaidus lydėjo gražus oras, pakili nuotaika ir graži tikinčiųjų bičiulystė.

Margininkų bendruomenė.