Koncertas, skirtas Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti

2017-aisiais metais Lietuva, kaip ir daugelis krikščioniškų šalių visame pasaulyje, švenčia 500-ąsias Reformacijos metines, pažymint 1517-uosius, kai Martynas Liuteris paskelbė savo tezes. Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius metus paskelbė Reformacijos metais, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių – Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį ir kt.

Kviečiame šių metų birželio 4 d. 16 val. dalyvauti koncerte, skirtame Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti, kuris įvyks Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Kauno rajone.

Įėjimas nemokamas.

Koncerto rėmėjai: LR Kultūros ministerija ir Margininkų bendruomenė.