Atgaivinta sena šv. Jurgio atlaidų tradicija

Leidinyje „Lietuvos katalikų bažnyčios“ teigiama, jog Margininkų bažnyčioje iki Antrojo pasaulinio karo buvo švenčiami šv.Jurgio, Angelų Sargų ir švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai, kurių pastarieji vieninteliai teišliko minimi iki šiol. Siekiant atgaivinti senąsias tradicijas, šių metų balandžio 22 dieną Margininkų bažnyčioje vėl pirmą kartą po daugelio metų buvo švenčiami šv.Jurgio atlaidai, kuriuos inicijavo Margininkų bažnyčios klebonas Virginijus Gražulevičius.

Susirinkus vietiniams ir aplinkinių gyvenviečių tikintiesiems, šv. Mišių metu buvo ne tik prašoma šv.Jurgio užtarimo, bet ir šventinami vietinių gyventojų paaukoti didžiulis sūris ir duonos kepalas, meldžiant, kad šie metai būtų gausūs žemdirbiams, auginantiems duoną ir gyvulius. Šv. Mišių metu giedojo Margininkų bendruomenės į atlaidų šventę pakviestas šv. Archangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios choras „Te Deum“, vadovaujamas Audriaus Petrausko. Susirinkusiųjų šiltai sutiktas choras šventės pabaigoje atliko koncertinę programą, kuri buvo palydėta gausiais aplodismentais.

Pasibaigus koncertui bendruomenės pirmininkas dr. Justinas Rimas bendruomenės vardu padėkojo kunigui V.Gražulevičiui už senų krikščioniškų tradicijų atgaivinimą parapijoje, chorui „Te Deum“ už gražias giesmes ir glaudžius santykius su Margininkų bendruomene, ūkininkui Audriui Banioniui už vaišes bei visiems šv.Jurgio atlaidų dalyviams, nepabūgusiems prasto oro ir susirinkusiems Margininkų bažnyčioje.

Atstovė spaudai Daiva Bagdžienė