ŽOLINĘ ŠVĘSKIME KARTU

Rugpjūčio 15 d., penktadienį, Margininkų kaime Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje švęsime

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmes (Žolinę):

9.30 – Šv. Mišios, kurias aukos klebonas V. Gražulevičius;

10.15 – 12.30 val. – Švenčiausiojo Sakramento adoracija, skirta Šeimos metams;

12.30 val. – tradicinės lotyniškos Šv. Mišios, kurias aukos kun. A. Simonavičius, giedos Schola

Cantorum Kaunensis.

Klebonas V. Gražulevičius

Margininkų bendruomenė