ŠVENČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS ATLAIDAI MARGININKUOSE

Šių metų liepos 20d. 12.30 val. Margininkų bažnyčioje švenčiami tituliniai Švenčiausios Mergelės Marijos atlaidai. Šv. Mišių metu giedos Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros – bazilikos mišrus choras „Cantate“. Choro vadovė – Vita Liaudanskaitė – Vaitkevičienė, chormeisteris – Mindaugas Šikšnius.

Po Šv. Mišių bažnyčioje vyks koncertas, kuriame dalyvaus solistai: Živilė Lamauskienė ( sopranas) ir Jonas Lamauskas (baritonas).

Po koncerto lauko aikštelėje koncertuos ansamblis „Parkas“, kurio metu girdėsite visų laikų šlagerius.

 

Organizatoriai:
Klebonas V.Gražulevičius,
Margininkų bendruomenė
Seniūnaitis A.Banionis