Sveikinimas

Mielieji,

kai Velykų varpas

„skambina dangų“,

mes ilgimės iš Ten ateinančių

didžių dalykų ir

drauge su Kristumi

jų ieškome žemėje.

Linkiu, kad Prisikėlimo šviesa

pasiektų tolimiausius

mūsų

sielos kampelius.

Šviesių šventų Velykų!

Margininkų bendruomenės pirmininkas

Justinas Rimas