Margininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija

2012-ji Lietuvoje paskelbti „palaimintojo JURGIO MATULAIČIO“ metai.

Visus nuoširdžiai sveikinu, kad galima vėlei susitikti ir pasidalinti savo išgyvenimais. Norint kažką ypatingai nuveikti, visi kartu kuriame planus ir stengiamės juos įgyvendinti. Mūsų kiekvieno didžiausias troškimas, kas savo dvasia pelnytume Aukščiausiojo palaimos. Nuoširdus ačiū bendruomenės nariams, kad savo darbu, idėjomis ir aukomis padaromi didžiuliai darbai.

Kiekvienas dirbantis parapijietis gali prisidėti prie parapijos išlaikymo, jai paskirdamas mokesčių inspekcijos jau atskaitytus 2011 metų pajamų 2 procentus. Mokesčių inspekcijai formą galite užpildyti internete (forma FR0512 rasite čia ) arba parapijoje. Už šios pinigus yra vykdomi remonto darbai bei kiti parapijos projektai. Gerasis Dievas jį mylintiems atsilygina šimteriopai. Todėl visus raginu kuo nuoširdžiausiai padėti savo parapijai:

MARGININKŲ, ŠVČ. M. MARIJOS ŠKAPLIERINĖS PARAPIJA, Margininkai,Kauno r., LT-53185. Įm.k. 191288524. Atsisk. sąsk. AB DnBNORD bankas LT05 4010 0411 0008 0784.

Už praeitus 2010 metus gavome tik 348,16 lt. Šioje sąskaitoje kaupiame pinigėlius ir parapijos ateičiai. Nuoširdžiai dėkoju visiems kurie praėjusiais metais gausiai prisidėjote prie daromų remontų. Jūsų dėka jau užbaigti remonto darbai.

Taip pat nepamirškite savo ir savo artimųjų reikalams paaukoti šv. Mišių.

Šv. Mišios Margininkų bažnyčioje sekmadieniai ir iškilmėse aukojamos 9.30 val.

Prieš didžiąsias šventes vykata susikaupimo dienos – rekolekcijos. Kiekvienas parapijietis raginamas kuo nuoširdžiau pasiruošti šv. Velykų bei šv. Kalėdų šventėms. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje vyks kovo 24 – 25 d. – V gavėnios šeštadienį (10 val.) ir sekmadienį- (9.30 val.). Kiekvienas tikintis žmogus turi pasistengti atlikti velykinę išpažintį. Tai yra bažnyčios įsakymas. Taip pat pasirūpinti seneliais ir ligoniais, kad ir jie atliktų velykinę išpažintį. Per rekolekcijas daroma rinliava papuošti bažnyčią iškilmėms.

Balandžio 1 d. Verbų sekmadienis. Šį sekmadienį rinkliava daroma kunigų seminarijos išlaikymui. Prasideda didžioji (šventoji) savaitė.

Balandžio 5 d., Didijį ketvirtadienį, balandžio 6 d., Didijį penktadienį, pamaldos vyks 16 val.

Balandžio 7 d. Didžiojo šeštadienio pamaldos prasidės 17 val. Bus šventinama Velykų žvakė, ugnis, vanduo.

Balandžio 8 d. Kristaus Prisikėlimo šventė – Velykos. Prisikėlimo pamaldos prasidės 9.30 val. po šv. Mišių šentiniai margučiai bei kiti maisto patiekalai.

II šv Velykų dieną šv. Mišios 9.30 val.

I-asis gegužės savaitgalis skirtas Motinų paminėjimui. Šeštadienį (05.05 d.) 11 val. šv. Mišiose melsimės aukotojų intencija už mirusias Motinas, o sekmadienį 9.30 val. šv. Mišiose melsimės už gyvas aukotojų Motinas.

I-asis birželio savaitgalis skirtas Tėvų paminėjimui. Šeštadienį (06.02 d.) 11 val. šv. Mišiose melsimės aukotojų intencija už mirusius Tėvus, o sekmadienį 9.30 val. šv. Mišiose melsimės už gyvus aukotojų Tėvus.

Liepos 15 d. 12.30 val. tituliniai Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai. Po Mišių bendras pabuvimas prie suneštinio vaišių stalo.

Šiais metais bandysime atgaivinti du užmirštus atlaidus (šventes): balandžio 22 d. šv.JURGIO ir spalio 7 d. šv.ANGELŲ SARGŲ. Šv. Mišios 12.30 val. po jų bendras pabuvimas

Lapkričio 1 d. visų šventųjų diena. Šv. Mišios 9.30 val. Vakare 15 val. melsimės aukotojų intencija už aukotojų mirusiuosius. Daroma gedulinė procesija į kapines maldoms už mirusius.

Lapkričio 2 d. – Vėlinės – mirusiųjų prisiminimo diena. Šv. Mišios 9.30 val.

Gruodžio 2 d. prasideda Adventas. Šventiniai kalėdaičiai – plotkelės, kuriuos npasistenkite pasiimti savo parapijoje. Gruodžio 22 d. (10 val.) ir 23 d. (9.30 val.) – IV advento savaitgalį- vyks Advento rekolekcijos. Gruodžio 25 d. Kalėdų šv. Mišios 9.30 val. II šv. Kalėdų dieną- 9.30 val.

Maloniai Jūsų laukiame. Dėl šv. Mišių bei sakramentų kreipkitės iš anksto.

Klebonas kun. teol. lic. Virginijus Gražulevičius.

Tel./faks. (8-37) 545151. El paštas: virginijusgra@is.lt