KVIETIMAS Į ŠV. ANGELŲ SARGŲ ATLAIDUS

Margininkų bažnyčioje šių metų spalio 7d. 12.30 val. vyks šv. Angelų Sargų atlaidai.

Šv. Mišių metu giedos Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Mindaugas Zimkus ( tenoras) ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto choras „Veritas“, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės – Vaitkevičienės.

Po šv. Mišių bus šventinama naujai pastatyta Švč. Mergelės Marijos skulptūra, skirta Margininkuose gyvenusiems žmonėms atminti.

Margininkų bendruomenė