Informacija Margininkų kaimo gyventojams

Šių metų birželio 14d. įvyko Margininkų bendruomenės narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtintas 2011m. bendruomenės veiklos planas. Aptartas ir patvirtintas bendruomenės namų rekonsrtukcijos projektas. Susirinkimo metu bendruomenės gretas papildė 4 nauji nariai.

Atsižvelgiant į Margininkų kaimo gyventojų nusiskundimus bendruomenės susirinkime buvo išklausyta ūkininko A.Banionio informacija apie tolimesnę fermų plėtrą ir gamtosauginių reikalavimų laikymąsi. Bendruomenės nariai ūkininkui A.Banioniui išsakė pastabas:

  • dėl didelės smarvės, sklindančios nuo kiaulių fermos;
  • dėl skysto mėšlo ir srutų vežimo žiemos laikotarpiu į laukus, kai tai draudžia įstatymas;
  • dėl skysto mėšlo rezervuare plaukiojančios dangos įrengimo, siekiant sumažinti sklindančią srutų smarvę.

Kadangi ūkininko A.Banionio pranešimas buvo neinformatyvus, bendruomenė priėmė sprendimą klausimus pateikti raštu, kad pranešėjas galėtų atsakyti, kokias gamtosaugines priemones ir kada konkrečiai įgyvendins.

Bendruomenės pirmininkas   dr. Justinas Rimas