GYVENTOJŲ DĖMESIUI

ŠIŲ METŲ BALANDŽIO 25D. ( ŠEŠTADIENĮ) 12VAL. KVIEČIAME VISUS MARGININKŲ

KAIMO GYVENTOJUS BENDRAI TALKAI .

RENKAMĖS BAŽNYČIOS GATVĖJE PRIE KREPŠINIO AIKŠTELĖS.

SU SAVIMI TURĖTI GERĄ NUOTAIKĄ IR DARBO PIRŠTINES.

MARGININKŲ BENDRUOMENĖ IR SENIŪNAITIS A.BANIONIS