ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI PASIRUOŠĘ BENDRAM DARBUI

Lietuvos žaliojo aljanso tarybos pirmininko pavaduotojas doc. dr. Justinas Rimas susitiko su Žemės ūkio rūmų pirmininku Sigitu Dimaičiu ir sutarė, kokiomis priemonėmis ir būdais įgyvendins
pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
Sutartyje šalys yra numatę vykdyti bendrus projektus, mokslinius tyrimus, teikti siūlymus teisės aktų projektams klimato kaitos ir aplinkosaugos srityse, skatinti klimatui palankų ūkininkavimą.
Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis, dėl aplinkos taršos mažinimo žemės ūkyje, bei kokie galimi bendri veiksmai, teikiant siūlymus vykdančios valdžios institucijoms įgyvendinant  Europos sąjungos direktyvas, dėl klimato kaitos mažinimo ir aplinkosaugos gerinimo Lietuvoje.

LŽA info