VYRIAUSYBĖ SIEKIA SUGRIEŽTINTI ORO TARŠOS NEMALONIAIS KVAPAIS KONTROLĘ

Didėjant gyventojų nepasitenkinimui dėl ūkinės veiklos, teršiant orą nemaloniais kvapais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė. Darbo grupei buvo pavesta įvertinti esamą padėtį Lietuvoje bei užsienio šalių pažangią patirtį ir pasiūlyti naujus sprendimo būdus bei reikalavimus oro taršai mažinti.
Darbo grupės veikloje dalyvavo ir Lietuvos žaliojo aljanso pirmininko pavaduotojas dr. Justinas Rimas, kuris didžia dalimi prisidėjo prie pagrindimo, nustatant naujas kvapo koncentracijos ribines
vertes. Išanalizavus esamą situaciją, darbo grupė nustatė, kad šiuo metu galiojanti 8 OUE/m 3 ( europinių kvapo vienetų kub. metre) kvapo koncentracijos ribinė vertė, nustatyta Lietuvos higienos normoje, yra per didelė. Pažymėtina, kad nuolatinis nemalonus kvapas sukelia psichologinį stresą, turi įtakos sveikatai, atsiranda neigiamos socialinės pasekmės, stabdo teritorinę plėtrą, turi neigiamos įtakos gyventojų gerbūviui. Dėl to darbo grupė pasiūlė ribinę kvapų koncentracijos normą sumažinti keturis kartus iki 2 OUE/m 3 su pereinamuoju laikotarpiu iki 2027 metų. Naujai planuojamai veiklai pasiūlyta taikyti 2 OUE/m 3 be pereinamojo laikotarpio.
Taip pat darbo grupė pasiūlė daug greitesnę ir paprastesnę iš gyventojų gaunamų skundų nagrinėjimo tvarką, kuri leis daug greičiau ištirti ūkinės veiklos skleidžiamus nemalonius kvapus ir
priimti priemones dėl jų suvaldymo . Darbo grupės siūlomos naujos kvapų teisinio reglamentavimo nuostatos leis žymiai pagerinti žmonių, gyvenančių netoli ūkinę veiklą vykdančių objektų, gyvenimo kokybę.

MB info