PARUOŠTAS NACIONALINIS ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANAS

Aplinkos ministerija organizavo konferenciją „Nacionalinis oro taršos mažinimo planas: oro kokybės gerinimo galimybės Lietuvoje“. Konferencijos metu pranešimus skaitė ministerijų , savivaldybių, universitetų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Lietuvos žaliojo aljanso pirmininko pavaduotojas dr. Justinas Rimas konferencijoje pristatė pranešimą „Žemės ūkio oro taršos įtaka gyvenimo kokybei ir teritorinei plėtrai“. Dr. J. Rimas savo pranešime atkreipė dėmesį, kad žemės ūkio veikloje susidaro 90 proc. viso išmetamo amoniako kiekio Lietuvoje.Todėl vykdant žemės ūkio politiką reikia žymiai daugiau dėmesio skirti aplinkos apsaugai ir oro taršos kontrolei. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad laikotarpyje nuo 2020 metų iki 2030 metų nėra nustatyta amoniako taršos mažinimo užduotis. Tai kelia dideles abejones dėl oro taršos mažinimo plano veiksmingumo, nes didžiausią amoniako taršos poveikį jaučia kaimiškų vietovių gyvenvietės ir miesteliai. Pranešėjas pasiūlė 2030 metams valstybei priimti įsipareigojimą amaniako taršą sumažinti nors 5 proc lyginant su 2020 metų faktiniu lygiu.
Dr. J. Rimas atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį ir į gyvulius auginančių fermų, kurios yra gyvenviečių ribose, amoniako taršos poveikį žmonių sveikatai, jų gerbūviui ir teritorinei plėtrai. Iliustravo konkrečiais pavyzdžiais, kokią įtaką oro tarša turi gyvenviečių ir kaimų sunykimui, kur gyvulių augintojai nesilaiko nustatytų oro taršos normatyvų. Taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl nepakankams žemės ūkio objektų kontrolės, išmetant amoniako taršalus, Lietuvoje formuojasi pilkosios zonos. Gyventojai iš amoniaku teršemų teritorijų keliasi gyventi į kitas Lietuvos vietas. Taip pažeidžiamos ne tik žmogaus teisės gyventi švarioje ir sveikoje aplinkoje, bet ir tolygi teritorinė plėtra, kuri reikalauja papildomų valstybės išlaidų. Pranešėjas pateikė galimus sprendimus dėl amoniako taršos mažinimo žemės ūkyje ir atsakė į žemės ūkio atstovų klausimus dėl siūlomų taršos mažinimo sprendimų įgyvendinimo.

MB info