Merui talkins ir visuomenės atstovai

Raudondvario dvare įvyko pirmasis Kauno rajono mero Valerijaus Makūno sudarytos visuomenės atstovų darbo grupės susirinkimas. Jos tikslas – skatinti bendruomenės įsitraukimą į viešųjų reikalų tvarkymą.

Darbo grupė sudaryta iš dešimties visuomenės atstovų, kurie  merui patars švietimo, kultūros, žemės ūkio, verslo plėtros ir kitais vietos bendruomenei aktualiais klausimais.

„Esu tikras, kad jūs, būdami savo sričių profesionalai ir aktyvūs visuomenės veikėjai, savo įžvalgomis ir pasiūlymais padėsite spręsti bendruomenei aktualius klausimus“, – kalbėjo V. Makūnas.

Per pirmąjį susitikimą daugiausia dėmesio skirta darbo rinkos problemoms ir profesiniam orientavimui.

Visuomeniniai patarėjai ekspertines nuomones teiks neatlygintinai. Jie galės teikti pasiūlymus, rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, prognozuoti sprendimų įtaką gyventojams. Narių išsakyta nuomonė bus patariamojo pobūdžio, bet leis merui ir Savivaldybės tarybai lengviau rasti sprendimus.

Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas patars švietimo ir mokslo klausimais. Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas – kultūros.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto vadovas prof. dr. Aurelijaus Verygos sritys – sveikatos apsauga ir sveika gyvensena.

UAB „Aircraft Support and Training Europe“ generalinis direktorius Arūnas Kmieliauskas talkins verslo plėtros, „Vilkijos ūkio“ direktorius dr. Česlovas Tallat-Kelpša – žemės ūkio klausimais.

Kauno teritorinės darbo biržos direktorius Tautvydas Bielozarevičius konsultuos užimtumo ir darbo rinkos temomis. Lietuvos policijos mokyklos viršininko pavaduotojas Romas Oželis siūlys viešojo saugumo gerinimo modelius.

Lietuvos sporto universiteto kancleris dr. Mindaugas Balčiūnas gvildens sporto ir jaunimo reikalus.

Kauno rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Justinas Rimas patars bendruomenių, o rajono Ūkininkų sąjungos vadovė Genovaitė Staliūnienė – kaimo plėtros klausimais.

KRS inf.Visuomenine-Taryba-2015-11-10