Lietuvos žaliojo aljanso atstovai kartu su Kauno rajono meru aptarė aplinkosaugos problemas rajone

Lietuvos žaliasis aljansas yra įkurtas 2017 metais juridinių asmenų, kurio tikslas padėti Lietuvos valdžios institucijoms formuoti darnios aplinkos vystymo politiką, pagrindinį dėmesį skiriant aplinkosaugos klausimams. Aljanso veikloje dalyvauja nevyriausybinės gamtosauginės organizacijos, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslininkų sąjunga, Aleksandro Stulginskio universitetas ir kitos nepelno siekiančios organizacijos, kurioms rūpi aplinkos taršos ir klimato kaitos mažinimo klausimai.

Lietuvos žaliojo aljanso oficialiu globėju sutiko būti Lietuvos Respublikos prezidentas V.Adamkus.

Susitikime su Kauno rajono meru V.Makūnu ir Aplinkos skyriaus vedėju D.Šlapiku dalyvavo Lietuvos žaliojo aljanso tarybos pirmininkas prof. dr. A.Paulauskas, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius dr. S.Pocius ir Lietuvos žaliojo aljanso tarybos pirmininko pavaduotojas dr. J.Rimas, kuris yra ir Kauno rajono bendruomenių sąjungos bei Margininkų bendruomenės pirmininkas.

Pasitarimo metu buvo diskutuojama dėl didesnių teisių ir kompetencijų suteikimo savivaldybėms sprendžiant aplinkosaugos klausimus. Prof. dr. A.Paulauskas paprašė savivaldybės atstovų pateikti pagrindines problemas, kurios trukdo savivaldybei savarankiškai priimti sprendimus, vykdant darnią gyvenamų ir kitų teritorijų plėtrą. Pasitarimo metu buvo pasikeista nuomonėmis ir dėl savivaldybės kompetencijos ir atsakomybės priimant sprendimus dėl ūkinių subjektų planuojamos ūkinės veiklos vertinimo.

Susitikimas baigėsi bendru sutarimu, kad reikia tobulinti įstatymus, gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir skatinti pilietiškumą ugdant nepakantumą gamtos teršėjams.

Margininkų bendruomenės informacija