ĮKURTA RAJONO BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS ORGANIZACIJA

Dešimt Kauno rajono bendruomenių , kurios atstovauja skirtingas seniūnijas, 2012m. spalio mėn. 2d. įsteigė Kauno rajono bendruomenių sąjungą( Sąjunga). Bendruomenių savivaldos organizacijos įkūrimas, tai reikšmingas įvykis plėtojant rajono bendruomeninę veiklą. Steigiamo susirinkimo metu buvo patvirtinti šie pagrindiniai Sąjungos tikslai:

  1. Plėtoti Kauno rajono bendruomenių savivaldą ir tokiu būdu siekti Kauno rajono kaimiškų vietovių ekonominės, socialinės, aplinkosauginės ir kultūrinės pažangos;
  2. Stiprinti Kauno rajono bendruomenių socialinį organizuotumą bei partnerystę ir tokiu būdu ugdyti kaimo žmonių pilietinę ir ūkinę savimonę;
  3. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos bei kitose srityse, tokiu būdu sudaryti sąlygas darniai kaimo plėtrai.

Susirinkimo metu buvo išrinkta taryba ir Sąjungos pirmininkas. Dviejų metų kadencijai Sąjungos pirmininkų išrinktas Margininkų bendruomenės pirmininkas dr.Justinas Rimas. Sąjungos būstinės adresas: K.Donelaičio g.2, 104 kab., telef. 200394, 8698-25772