DĖL KELIO ATKARPOS PATAMULŠĖLIS – VAINATRAKIS – MARGININKAI ASFALTAVIMO

Asfaltavimo darbai kelio atkarpoje Patamulšėlis – Vainatrakis – Margininkai, pagal patvirtintą
Susisiekimo ministerijos programą turėjo būti pradėti 2018 metais. Tačiau 2018 metais Lietuvos
automobilių kelių direkcijos organizuoto viešojo konkurso metu nepavyko išrinkti rangovo, kuris galėtų
vykdyti asfaltavimo darbus.
Kauno rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Justinas Rimas kreipėsi į Automobilių kelių
direkciją ir buvo informuotas, kad viešųjų paslaugų konkursas dėl minėto kelio asfaltavimo bus pakartotinai
organizuotas 2019 metų sausio mėnesį ir asfaltavimo darbai bus pradėti 2019 metų balandžio mėnesį.
Tikimės, kad 2019 metų pabaigoje minėta kelio atkarpa turės asfalto dangą ir Patamulšėlio, Vainatrakio,
Margininkų bei aplinkinių gyvenviečių gyventojams pagerės susisiekimo sąlygos ir panaikinus kelio
dulkėtumą sumažės oro tarša.

MB info