Bendruomeninės organizacijos privalo būti aktyvesnės pilietinės visuomenės dalyvės

Šių metų vasario 8 dieną Margininkų bendruomenės pirmininkas susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu ir pasidalino įžvalgomis dėl bendruomeninių organizacijų struktūrinės sąrangos, gebėjimų, veiklos aktyvinimo, koordinavimo bei dalyvavimo visuomenės pilietiškumo stiprinimo procesuose. Susitikimo metu J.Rimas pasiūlė atkreipti dėmesį į bendruomenines organizacijas, kaip išskirtinį nevyriausybinių organizacijų darinį, nes bendruomeninės organizacijos veikla yra daugiafunkcinė, ir ji atstovauja apibrėžtos gyventojų teritorijos interesus bei turi reikšmingą vaidmenį gyventojų pilietiškumo ugdymui.

Taip pat buvo aptartas Vietos bendruomenių tarybos veiklos modelis ir jo praktiniai aspektai. J.Rimo nuomone, šis modelis yra formalus, skirtas tik gautų lėšų paskirstymui ir neturi veiklos tęstinumo.

Susitikimo metu sutarta, kad ministerija artimiausiu metu nagrinės Lietuvos bendruomeninių organizacijų esamą situaciją, kaip sustiprinti jų vaidmenį, sprendžiant vietos gyventojams aktualius klausimus, tame tarpe ir socialinius.