Ar valstybė pajėgi užtikrinti švarią gyvenamąją aplinką?

Šių metų vasario mėnesio pradžioje Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo LR Žemės ūkio rūmų prezidentas Sigitas Dimaitis, Margininkų bendruomenės pirmininkas Justinas Rimas ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Skirmantas Pocius. Pasitarimo metu buvo pasidalinta nuomonėmis dėl oro taršos mažinimo gyvenvietėse ir miesteliuose, kur yra veikiančios gyvulių fermos. LR Žemės ūkio rūmų prezidentas S.Dimaitis įvertino esamą situaciją Lietuvos kaimuose ir miesteliuose, kur yra veikiantys žemės ūkio objektai, ir pažymėjo, kad jų sukeliama tarša, o visų pirma skleidžiami nemalonūs kvapai, sukelia gyventojams diskomfortą ir turi įtakos tų kaimų bei miestelių gyventojų skaičiaus mažėjimui, nes niekas nenori gyventi pastoviai teršiamoje aplinkoje. S.Dimaitis šiuo klausimu pasiūlė surengti konferenciją LR Seime ir pakviesti mokslininkus, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų specialistus, objektų, kuriuose vykdoma ūkinė veikla, savininkus bei pasiūlyti Aplinkos ministerijai priimti griežtesnes taršos reguliavimo priemones, siekiant apsaugoti fermų kaimynystėje gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygas.

Kauno RAAD direktorius S.Pocius kaip pavyzdį paminėjo Margininkų kaimo fermų kompleksą, kur ūkininkas A.Banionis pradžioje įsiklausė į bendruomenės siūlymus mažinti oro taršą ir naudojo probiotikus, tačiau vėliau šias priemones ignoravo, ir oro tarša grįžo į pradinę padėtį, dėl ko netoli fermų gyvenantys gyventojai patiria didelį gyvenimo sąlygų pablogėjimą.

Margininkų bendruomenės pirmininkas J.Rimas paantrino S.Pociui ir pabrėžė, kad Aplinkos ministerija turėtų priimti poįstatyminius aktus, aiškiai įpareigojančius fermų savininkus laikytis oro taršos mažinimo reikalavimų, naudojant visą eilę taršos mažinimo priemonių, tame tarpe ir probiotikus.

Pasitarimo dalyviai sutarė, kad konferenciją būtina organizuoti 2017 metų pirmame pusmetyje.