ŠVENTO JURGIO ATLAIDA SKELBIA TIKRO PAVASARIO PRADŽIĄ

Šiais metais prieš atlaidų šv. Mišias bendruomenės iniciatyva buvo suorganizuota šv. Sakramento Adoracija, kurios metu tikintieji galėjo nuo 10 val. ryto atvykti į bažnyčią, kad pabūti vienumoje su savo mintimis ir išgyventi Dievo artumą.

Į atlaidus atvyko ir šv. Mišių metu giedojo Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto choras „Veritas“, vadovaujamas choro vadovės Vitos Liaudanskaitės – Vaitkevičienės. Chorą su Margininkų bendruomene sieja gražūs draugiški santykiai ir jis kiekvienais metais suranda laiko atvykti ir pabendrauti su bendruomene.

Po šv. Mišių bendruomenės pirmininkas J. Rimas pasveikino visus dalyvius su Šv. Jurgio atlaidais ir palinkėjo ,kad su gamta ateinantis pavasaris ateitų ir į kiekvieno mūsų širdį. Atlaidų šventės pabaigoje choras „Veritas“ atliko dar keletą kurinių ir palydėtas susirinkusiųjų plojimais atsisveikino iki kito susitikimo Masrgininkuose.

Margininkų bendruomenės info