PARAMOS AKCIJA GLOBOJAMIEMS VAIKAMS

Virginijos ir Justino Rimų sodyboje rugpjūčio 9 dienos pavakare susirinko gausus būrys rotariečių, kuriuos vienijo bendra mintis, kaip padėti rotariečių Vidos ir Vyginto Grinių  įsteigtuose nevalstybiniuose vaikų globos namuose „ Namų židinys“ gyvenantiems vaikams. Šiuo metu namuose yra 13 nuo 4 iki 18 metų amžiaus  vaikų. Tai  ydingų priklausomybių turinčių tėvų vaikai  ir našlaičiai.

Susirinkimo vieta buvo pasirinkta V. ir J. Rimų sodyba  neatsitiktinai, nes čia šių namų vaikams prieš savaitę buvo organizuota vasaros stovykla. Joje su vaikais bendravo vaikų globėja Vida Grinienė, doc. soc. moksl. dr. sesuo Daiva Kuzmickaitė, savanorė iš Danijos Mia Lis Qvist, sodybos savininkė Virginija Rimienė ir kiti. Dažnas svečias buvo kunigas Aldonas Gudaitis  SJ, kuris turėjo dvasinius pokalbius su vaikais bei aukojo jiems  Šv. Mišias Margininkų bažnyčioje.

Į susirinkimą atvyko 15 žmonių iš Danijos, kurie atstovavo tris rotary klubus – Padborg-Krusaa, Rodekro, Aaabenraa, šių rotariečių žmonos susijungusios į Inner Wheel klubą, taip pat Kauno Rotary vyrų klubo bei  vidinio rato moterų klubo nariai.  Svečiai iš Danijos atvežė rotariečių globojamiems vaikams dovanų ir pažadėjo sekančią vasarą suorganizuoti jiems stovyklą Danijoje. Rotariečiai pasidalino savo patirtimi sprendžiant įvairius socialinius klausimus tiek Lietuvoje, tiek Danijoje, apsikeitė prisiminimo dovanėlėmis, bendravo ir džiaugėsi gražia bendryste.