NEMALONIŲ KVAPŲ MAŽINIMO PROJEKTO VYKDYMO EIGA MARGININKUOSE

rezervuarasMargininkų bendruomenė su partneriais, vykdydama bendrą projektą dėl nemalonių kvapų mažinimo kaime, šių metų liepos 17d. ūkininko A.Banionio fermų komplekse surengė darbo grupės posėdį, kuriame dalyvavo Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros vedėjas Vytas Rimas, agentūros vyresnis specialistas Gražvydas Bartkus, Aplinkos vadybos ir audito instituto dr. Rimantas Budrys, instituto direktoriaus pavaduotojas Konstantinas Iljasevičius, Margininkų bendruomenės pirmininkas dr. Justinas Rimas.

Aplinkos vadybos ir audito instituto darbuotojai į fermų kompleksą atvežė modernų probiotikų išpurškimo generatorių ir atliko amoniako ir sieros vandenilio kvapų matavimus prie skysto mėšlo rezervuaro prieš ir po probiotikų išpurškimą ir gavo pozityvius rezultatus.

Pagal priimtą sutarimą Aplinkos vadybos ir audito institutas paruoš probiotikų naudojimo programą fermų komplekse, atsižvelgiant į fermų plotus, gyvulių vietų skaičių, skysto mėšlo šalinimo technologinius procesus ir pateiks ūkininkui A. Banioniui.

Ūkininkas A. Banionis įsipareigojo vadovautis paruošta programa ir laikytis nustatyto probiotikų purškimo rėžimo, bei įsigyti našesnę probiotikų purškimo įrangą ir sieros vandenilio bei amoniako kvapų matavimo prietaisą. Taip pat A. Banionis atliks probiotikų naudojimo bandymus su skysto mėšlo rezervuarais, šalinant skystą mėšlą iš fermų ir užpildant rezervuarą bei išvežant iš rezervuaro.

Margininkų bendruomenė