Margininkų bendruomenė išrinkta tarp trijų inovatyviausių bendruomenių Lietuvoje

img_29362016 metai paskelbti bendruomenių metais. Ta proga Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija organizavo tradicinius apdovanojimus „Lietuvos kaimo spindulys 2016“, kurių tikslas – išsiaiškinti geriausias ir veikliausias Lietuvos kaimo bendruomenes. Apdovanojimai šiais metais buvo skiriami aštuonioms nominacijoms gauti: versliausia bendruomenė, inovatyviausia bendruomenė, jaunatviškiausia bendruomenė, už kultūros puoselėjimą, už pozityvius pokyčius, už tradicijų puoselėjimą, už socialinį jautrumą, sveikiausia ir sportiškiausia bendruomenė. Konkurso komisijai įvertinus bendruomenių darbo rezultatus, kiekvienai nominacijai buvo atrinktos trys geriausios kandidatės. Margininkų bendruomenė buvo atrinkta tarp trijų  inovatyviausių bendruomenių Lietuvoje.

Šis įvertinimas – tai ilgo ir nuoseklaus darbo rezultatas, siekiant Margininkų kaime sumažinti oro taršą ir nemalonius kvapus, kurie sklinda iš fermų komplekso, priklausančio ūkininkui A.Banioniui. Ši veikla, sprendžiant fermų komplekso taršos problemas, buvo pradėta jau 2011 metais. Gyventojai, neapsikentę nemalonių kvapų, susibūrė į bendruomeninę organizaciją ir kreipėsi į mokslininkus bei išsiaiškino pažangiausių technologijų taikymą Europoje, kurias pasiūlė ūkininkui A.Banioniui pritaikyti jam priklausančiame fermų komplekse. Buvo pasirinktos naujausios biotechnologijos – tai probiotinės kompozicijos, kurios taikomos higienizuojant gyvulių laikymo patalpas, skysto mėšlo rezervuarus ir išorinę fermų pastatų aplinką. Šios kompozicijos labai sėkmingai taikomos vakarų Europos valstybėse, kurių dėka gyventojai, gyvenantys fermų kaimynystėje, nejaučia nemalonių kvapų.

Kad naujausių biotechnologijų įdiegimo procesas fermose vyktų koordinuotai, Margininkų bendruomenė pasirašė partnerystės sutartį su Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu, Aplinkos vadybos ir audito institutu ir fermų komplekso savininku A.Banioniu. 2014 metais buvo pasiekti pirmieji rezultatai: sumažėjo oro tarša, nemalonūs kvapai bei musių kiekis kaime. Tačiau sekančiais metais apčiuopiamos pažangos pasiekti nebepavyko dėl ūkininko A.Banionio prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo.

Margininkų bendruomenė kartu su LR Žemės ūkio rūmais, Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamentu ir Kauno rajono bendruomenių sąjunga 2017 metais planuoja organizuoti respublikinę konferenciją, kurioje dalyvautų mokslininkai, aplinkosaugos specialistai, žemės ūkio įmonių atstovai, ir būtų praktiškai įvertinta biotechnologijų nauda, jų taikymo galimybės fermų kompleksuose, kurie, būdami gyvenviečių teritorijose, teršia orą bei skleidžia nemalonius kvapus. Juk vienas iš pagrindinių valstybės veiklos tikslų – užtikrinti žmonių teises į sveiką, švarią ir gyvenimui tinkamą aplinką.

Paaiškėjus apdovanojimų „Lietuvos kaimo spindulys 2016“ kandidatams, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas pasveikino Margininkų bendruomenės pirmininką Justiną Rimą už aukštą bendruomenės įvertinimą, tapus viena inovatyviausių bendruomenių Lietuvoje, bei palinkėjo tolimesnės aktyvios pilietiškos veiklos, ginant gyventojų teisėtus interesus dėl švarios ir sveikos gyvenimo aplinkos.