INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS

Margininkų bendruomenė 2015.05.29 d. visuotiniame narių susirinkime priėmė šiuos gyventojams svarbius nutarimus:

  1. Nuspręsta iki 2015.09.20d. paruošti Margininkų centro, kapinių, fermų komplekso apželdinimo projektą ir iki 2015m. rugsėjo mėnesio pabaigos sukviesti visus kaimo gyventojus ir priimti galutinį sprendimą dėl apželdinimo projekto įgyvendinimo.
  2. Nutarta per 2015m. birželio mėn. Margininkuose sudaryti saugios kaimynystės grupę ir birželio pabaigoje organizuoti gyventojų susirinkimą su Kauno rajono policijos komisariato darbuotojais.
  3. Siekiant skatinti savanorišką veiklą, pakviesti kaimo gyventojus savanoriškiems darbams, tvarkant iš anksto aptartas viešąsias erdves.
  4. Paraginti gyventojus nuolat tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąją aplinką. Išklausyta ūkininko A.Banionio informacija apie vykdomas priemones, mažinant oro taršą bei nemalonių kvapų sklaidą iš fermų komplekso ir nutarta geranoriškai informuoti A. Banionį apie atsirandančius nemalonius kvapus kaime, kad jis turėtų operatyvią informaciją ir galėtų koreguoti taikomas priemones nemalonių kvapų panaikinimui.
  5. 2015.07.06 d. 15 val. organizuoti labdaros koncertą Margininkų bažnyčioje. Paaukotas lėšas skirti vienai iš kaime gyvenančių daugiavaikių šeimų, padedant vaikus paruošti naujiems mokslo metams.
  6. 2015.07.06 d. 19 val. pakviesti kaimo žmones bendrai vakaronei paminėti valstybinę Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną ir 21 val. visiems kartu sugiedoti Lietuvos himną.
  7. Paruošti bendradarbiavimo sutartį su Taurakiemio seniūnija dėl abipusio bendradarbiavimo, keičiantis informacija ir priimant sprendimus, siekiant įgyvendinti Margininkų kaimo žmonėms svarbius socialinius, kultūrinius ir ekonominius projektus.

Margininkų bendruomenė