GYVENTOJŲ DIALOGAS SU VALDŽIOS ATSTOVAIS

2015m. balandžio 14d. Margininkų bendruomenės iniciatyva Margininkuose įvyko bendras trijų kaimų: Margininkų, Dobilijos, Vainatrakio, gyventojų susirinkimas, kuriame dalyvavo LR seimo nariai Donatas Jankauskas ir Antanas Nesteckis, Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Povilaitis ir Audrius Banionis bei Taurakiemio seniūnė Danutė Glinskienė.

Margininkų bendruomenės pirmininkas Justinas Rimas susirinkusiems gyventojams ir svečiams pristatė spręstinas problemas: kelio atkarpos Patamulšėlis- Vainatrakis asfaltavimas, kelio atkarpos Piliuona – Margininkai asfaltavimas, Margininkų kaimo vandentiekio rekonstrukcija ir centralizuotas nuotekų valymas, Margininkų gyvenvietės apželdinimo projekto paruošimas ir įgyvendinimas, oro taršos ir nemalonių kvapų mažinimas Margininkuose esančių fermų komplekse, Margininkų kaimo plėtros studijos parengimas, Vainatrakio gyvenvietės ir Margininkų Centrinės bei Rimų gatvių atkarpos apšvietimas, Margininkų bažnyčios varpinės remontas, įrengiant sakralinių reikmenų muziejų, vandentiekio bokšto pritaikymas gaisro technikai pajungti, savivaldybei priklausančių kelių Margininkuose ir Dobilijoje tvarkymas ir valymas, Vainatrakio kaimui priklausančios infastruktūros perdavimas iš Taurakiemio seniūnijos Rokų seniūnijai.

Dėl kelio atkarpos Patamul šėlis- Vainatrakis asfaltavimo pasisakė LR seimo narys D. Jankauskas, kuris pasižadėjo dėti visas pastangas, kad ši kelio atkarpa 2016-2017m. būtų išasfaltuota. Margininkų bendruomenės pirmininkas J.Rimas informavo, kad Kauno rajono bendruomenių sąjungos dėka 2015m. bus paruoštas techninis projektas kelio Patalmušėlis – Vainatrakis asfaltavimui.

Dėl kelio atkarpos Piliuona – Margininkai asfaltavimo pasisakė LR seimo narys A.Nesteckis, kuris patikino, kad ši kelio atkarpa 2016m. bus tikrai išasfaltuota, nes jo darbų sąraše šis klausimas yra prioritetinis.

Margininkų vandentiekio rekonstrukcijos klausimu pasisakė Kauno rajono savivaldybės pirmasis mero pavaduotojas K.Povilaitis. Jis pažymėjo, kad Margininkuose yra 34 abonentai, kurie per parą suvartoja tik 10 kubų vandens. Jo nuomone reikėtų daugiau vartotojų, kad atsipirktų rekonstrukcijos darbai. Jis paminėjo, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2014m. birželio mėn. priėmė sprendimą iki 2020m. rekonstruoti vandentiekį tinklus Margininkuose. Taip pat pažymėjo, kad centralizuotų nuotekų įrengti negalima dėl mažo gyventojų skaičiaus.

Dėl Margininkų bažnyčios varpinės remonto K.Povilaitis pasiūlė kreiptis į Vilkaviškio vyskupiją, kadangi savivaldybė lėšas skiria tiesiogiai vyskupijai.

Margininkų bendruomenės pirmininkas J.Rimas informavo gyventojus, kad dėl oro taršos ir nemalonių kvapų sklidimo iš Margininkų fermų komplekso mažinimo yra sudaryta darbo grupė, kurios veiklą koordinuoja Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas. Norint pasiekti apčiuopemų rezultatų, fermų komplekso savininkas A.Banionis šiais metais turėtų investuoti į įrangą ir kitas priemones, kad maksimaliai sumažintų oro taršą ir nemalonių kvapų sklaidą iš fermų bei užtikrintų , kad nemalonūs kvapai nepasiektų Margininkų ir Dobilijos gyvenviečių bei netoli fermų komplekso gyvenančių žmonių.

Pirmininkas J.Rimas pasiūlė paruošti Margininkų plėtros studiją, kuri galėtų atsakyti , kodėl kaime nuo 1990 metų nevyksta gyvenvietės plėtra? Kodėl daugiau žmonių išvyksta nei atvyksta gyventi? Kodėl esant darbo vietų pasiūlai neatvyksta ir nesikuria naujakuriai? Ką konkrečiai reikia daryti, kad vyktų kaimo plėtra, įsikurtų naujos šeimos, grįžtų jaunimas, būtų sukurta infrastruktūra? Tačiau savivaldybės atstovas K.Povilaitis dėl tokios studijos paruošimo nieko konkretaus neatsakė, kaip ir dėl lėšų skyrimo Margininkų kaimo apželdinimo projekto paruošimui ir įgyvendinimui.

A.Banionis Margininkų kaimo ūkininkas ir naujai išrinktas Kauno rajono tarybos narys informavo apie savo planus , kuriuos nori įgyvendinti Margininkuose. Tai vietoj buvusio pašto pastato pastatyti naują statinį, skirtą gyventojų laisvalaikiui užimti ir savo lėšomis parengti bei įgyvendinti Margininkų kaimo apželdinimo projektą. Jis pritarė gyventojų pageidavimui, kad savaitgaliais nebūtų tręšiami laukai skystu mėšlu ir sutiko, kad į Margininkų bendruomenės tinklapį būtų patalpinti jo laukų trešimo planai.

Taurakiemio seniūnė D.Glinskienė informavo, kad pagal gyventojų skaičių iš 13 kaimų, esančių seniūnijoje Margininkai yra 4-oje, o Dobilija – 5-oje vietoje. Atitinkamai Margininkuose gyvenamąją vietą deklaravusių žmonių yra 160, o Dobilijoje – 100. Ji paragino susirinkusius gyventojus dėl iškilusių problemų valant ir tvarkant vietinės reikšmės kelius tiesiogiai kreiptis į ją, o nelaukti susirinkimo susidariusių problemų sprendimui. Taip pat atkreipė dėmesį, kad gyventojų vaikai šiukšlina viešąsias erdves, sulaužo suolus prie krepšio aikštelės ir paprašė gyventojų prižiūrėti ne tik savo vaikus, bet ir aplinką, kurioje jie gyvena. Gyventojai pateikė klausimus, kuriuos seniūnė pažadėjo išsiaiškinti ir išspręsti.

Bendruomenės pirmininkas J. Rimas pažymėjo, kad su seniūne yra sutarta kiekvienais metais derinti planuojamus atlikti darbus Margininkuose, atsižvelgiant į gyventojų poreikius.

J.Rimas susirinkimo pabaigoje pasidžiaugė įvykusiu dialogu tarp gyventojų ir valdžios atstovų, paragino Dobilijos ir Vainatrakio kaimus įkurti atskiras bendruomenines organizacijas ir pažadėjo savo pagalbą. Taip pat atkreipė dėmesį, kad Margininkų bažnyčioje vyksta įvairūs koncertai, į kuriuos atvyksta žmonių ir iš kitų Lietuvos vietų, ypač kai vyksta Pažaislio muzikos festivalio koncertai. Todėl pirmininkas paprašė gyventojų ne tik tvarkyti, bet ir gražinti savo sodybų aplinką.

Margininkų bendruomenė planuoja kiekvienais metais kviesti bendrą gyventojų ir valdžios atstovų susirinkimą, kad būtų galima efektyviai spręsti kaimo socialines, ekonomines ir ekologines problemas.

Margininkų bendruomenė