GYVENTOJAI SKUNDŽIASI NEMALONIAIS KVAPAIS, SKLINDANČIAIS IŠ ŪKININKUI A. BANIONIUI PRIKLAUSANČIŲ FERMŲ KOMPLEKSO

2016m. liepos 12d. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Drąsutis Štuopis, Kauno agentūros vedėja Rūta Lukenskienė, Kauno agentūros vyresnysis specialistas Rytis Dobilas, Margininkų bendruomenės pirmininkas Justinas Rimas, Margininkų bendruomenės pirmininko pavaduotojas Romualdas Vaičiukynas ir Margininkų fermų komplekso savininkas -ūkininkas Audrius Banionis .

Pasitarimo metu buvo įvertinti ūkininko Audriaus Banionio veiksmai, mažinant iš fermų sklindančius nemalonius kvapus ir aptarti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento veiksmai dėl Margininkų gyventojų skundo. Margininkų gyventojai kreipėsi raštu ir išsakė nepasitenkinimą dėl nemalonių kvapų ( smarvės), sklindančios iš fermų.

Pasitarimo metu buvo konstatuota, kad sklindantys nemalonūs kvapai teršia orą, kenkia žmonių sveikatai ir pažeidžia gyventojų bei viešosios teisės normas. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, siekdamas išsiaiškinti taršos šaltinius įpareigojo Margininkų fermų komplekso savininką – ūkininką A. Banionį atlikti aplinkos oro taršos inventorizaciją ir duomenis pateikti Kauno agentūra.

Margininkų bendruomenė