‘GYVENTOJAI PATYS PRIIMA SPRENDIMUS DĖL SAVO GEROVĖS

Margininkų bendruomenė 2015.06.22 d. pakvietė kaimo gyventojus aptarti kaimui svarbius klausimus:

  1. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Taurakiemio seniūnija.
  2. Savanorystė tvarkant viešąsias kaimo erdves.
  3. Susitikimas su Kauno apskrities Vyriausio policijos komisariato atstovu dėl saugios kaimynystės grupės įkūrimo Margininkuose.
  4. Dėl nenaudojamų elektros, elektroninės įrangos ir buitinių prietaisų surinkimo kaime.
  5. Dėl valstybinės Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos paminėjimo.

Bendruomenės pirmininkas Justinas Rimas gyventojams pristatė sutarties projektą su Taurakiemio seniūnija ir paaiškino, kodėl reikalinga tokia sutartis. Naujas vietos savivaldos įstatymas įpareigoja seniūnijas kartu su gyventojais tartis dėl metinių veiklos planų sudarymo, jų vykdymo, o pasibaigus metams informuoti gyventojus apie jų įgyvendinimą ir priežastis, jei nepavyktų jų įgyvendinti. Tokiu būdu gyventojai tampa aktyviais savo gerovės kūrėjais. Siūloma bendradarbiavimo sutartis apibrėžtų Taurakiemio seniūnijos ir Margininkų bendruomenės įsipareigojimus kartu sprendžiant gyventojų gerbūvį. Gyventojai vienbalsiai pritarė ir įpareigojo bendruomenės pirmininką Justiną Rimą pasirašyti sutartį su Taurakiemio seniūnija.

Antruoju klausimu pasisakė Margininkų seniūnaitis Audrius Banionis ir gyventojai pritarė pasiūlymui, kad viešųjų erdvių tvarkymui būtų sudaryta savanorių iš kaimo gyventojų grupė, paskiriant jiems konkrečias vietas, už kurių tvarkymą jie ir būtų atsakingi.

Trečiu klausimu pasisakė Kauno apskrities Vyriausio policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus vyr. specialistas Darius Joneikis dėl saugios kaimynystės grupės įkūrimo Margininkuose. D. Joneikis susirinkusiems gyventojams išaiškino jų teises ir pareigas, saugant savo ir kaimynų turtą. Buvo priimtas sprendimas sudaryti saugios kaimynystės grupę, kontroliuojant visus įvažiavimus į kaimą, o A.Banionis pažadėjo atitinkamuose kaimo vietose pastatyti stebėjimo kameras ir informacinius stendus apie saugią kaimynystę.

Ketvirtu klausimu bendruomenės pirmininkas J.Rimas informavo apie vykdomą akciją nenaudojamų elektros, elektroninės įrangos ir buitinių prietaisų surinkimą kaime. Priimtas sprendimas ir įpareigotas seniūnaitis A.Banionis organizuoti nenaudojamos įrangos ir prietaisų surinkimą kaime.

Penktu klausimu bendruomenės pirmininkas informavo, kad valstybinės Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga 15 val. Margininkų bažnyčioje vyks solisto E.Kaniavos koncertas „Tu, kuris aukštai“, kurio metu bus renkama parama vienai iš Marginijnkų daugiavaikių šeimų paremti, padedant paruošti vaikus naujiems mokslo metams. Taip pat buvo nuspręsta 19 val. aikštėje prie bažnyčios organizuoti kaimo žmonių vakaronę ir 21 val. visiems kartu sugiedoti Lietuvos himną.

Sekantis visų gyventojų susirinkimas planuojamas šių metų rugsėjo mėnesį, kurio metu priimsime sprendimą dėl Margininkų centrinės dalies apželdinimo.

Margininkų bendruomenė