Bendruomenė visą dėmesį skirs kaimo oro taršos mažinimui

Lietuvos valdžia, atsižvengdama į Europos Sąjungoje griežtinamą kovą su aplinkos teršėjais, o ypač teršiančiais orą, patvirtino Nacionalinę oro taršos mažinimo programą. Programoje didelis dėmesys skiriamas žemės ūkiui, ypač fermų kompleksams, kurie įsikūrę arti žmonių gyvenamų vietų. Siekiant užtikrinti žmonių konstitucinę teisę gyventi švarioje ir sveikoje aplinkoje, fermų kompleksams sugriežtinti reikalavimai srutų ir skysto mėšlo laikymui bei jų paskleidimui laukuose. Ruošiami nauji reikalavimai gyvulių auginimui, numatant pažangiausių technologijų, oro valymo įrenginių ir kitų priemonių naudojimą, siekiant, kad į aplinką patektų kuo mažiau teršalų: amoniako, sieros vandenilio. Tai labai kenksmingos žmonių sveikatai cheminės medžiagos, kurių daugiausia išsiskiria kiaulių auginimo kompleksuose, paukštynuose, nuotekų valyklose.
Margininkų bendruomenė pasisako už gyvybingą, žmonėms patogų ir jaukų gyventi kaimą. Pagrindinis kaimo aplinkos, tame tarpe ir oro, teršėjas yra ūkininkui Audriui Banioniui priklausantis fermų kompleksas. Todėl bendruomenė kviečia ūkininką Audrių Banionį laikytis aplinkosauginių įstatymų, gerbti kaimo žmones ir neteršti iš fermų išmetamais teršalais oro, o modernizuoti fermas, įdiegiant naujausias gyvulių auginimo technologijas bei pažangiausias oro valymo priemones. Taip pat ūkininką kviečiame bendradarbiauti supažindinant bendruomenės atstovus su fermose diegiamomis priemonėmis oro taršai mažinti.
Tik jausdami vieni kitiems pagarbą ir veikdami kartu, o ne siekdami asmeninės naudos kaimo žmonių sveikatos sąskaita, galime pasiekti, kad kaimo žmonės gyventų švarioje bei sveikoje aplinkoje. Margininkų bendruomenė tolimesnėje savo veikloje visą dėmesį skirs kaimo gyventojų ir viešo intereso gynimui, mažinant oro taršą, skleidžiamą iš fermų komplekso.

Darius Vaičiukynas
Margininkų bendruomenės pirmininkas