BENDRUOMENĖ IŠSIRINKO PIRMININKĄ IR PATVIRTINO PAGRINDINES VEIKLOS KRYPTIS

Šių metų kovo 4 dieną Margininkų bendruomenės nariai išklausė pirmininko Justino Rimo veiklos ataskaitą ir dar keturiems metams patikėjo pirmininko pareigas. Pirmininko pavaduotoju buvo pasiūlytas ir išrinktas aktyvus bendruomenės narys Romualdas Vaičiukynas.

Susirinkimo metu buvo patvirtintas pagrindinis Margininkų bendruomenės veiklos tikslas – Margininkų kaimo atkūrimas ir plėtra, užtikrinant gyventojams švarią ir saugią aplinką. Taip pat buvo patvirtintos pagrindinės, aplinkosaugos, socialinės, ekonominės, infrastruktūros ir kultūros plėtros veiklos kryptys.

Bendruomenės nariai susirinkime patvirtino bendruomenės veiklos planą 2017metais ir priėmė sprendimus einamaisiais klausimais:

 Dėl pavasario talkos organizavimo .

 Dėl gyventojams aktualių klausimų, kurie priklauso seniūnijos kompetencijai.

 Dėl fermų aplinkos taršos įtakos gyvenimo kokybei.

 Dėl trišalės bendradarbiavimo sutarties pasirašymo mažinant aplinkos taršą.

 Dėl darbo grupės sudarymo, aplinkos taršai stebėti.

Margininkų bendruomenės info