Akimirkos iš koncerto, skirto Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti

Šių metų birželio 4 dieną Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje nuskambėjo Reformacijos 500-osioms metinėms skirtas koncertas.

Kaip jau tapo įprasta, Margininkų bendruomenės pirmininkas Justinas Rimas pirmiausia pasveikino visus susirinkusius klausytojus, paminėdamas, kad šis koncertas skirtas ne tik Reformacijos 500-osioms metinėms, bet ir Tėvo dienai paminėti. Sveikinimo kalboje J.Rimas paminėjo, kad nepriklausomai, kas mes esame: katalikai, protestantai ar stačiatikiai – visi mes esame vieno Dievo vaikai, todėl ir popiežius Jonas Paulius II nuolatos kviesdavo visų konfesijų atstovus, stovinčius prie Kristaus altoriaus, ieškoti ne tarpusavio skirtumų, o panašumų.

Valstybinis choras „Vilnius“ (vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas) ir solistas Liudas Mikalauskas, akomponuojant Vitalijui Neugasimovui, pradėjo koncertą giesme „Dieve, tu tarp mūsų sau statai šventovę“. Viso skambėjo 13 giesmių, tarp kurių L.Mikalauskas susirinkusiems labai gražiai perteikė Reformacijos istorijos ištakas, jos svarbą ir įsitvirtinimą Lietuvoje bei pasaulyje.