2015-UOSIUS METUS EUROPOS SĄJUNGA PASKELBĖ VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO METAIS

Europos Sąjunga, paskelbdama 2015-uosius vystomojo bendradarbiavimo metais, siekia atkreipti visuomenės dėmesį, kad Europos Sąjungos šalys, remdamos trečiųjų šalių vystymąsi, bendromis pastangomis spręstų globalias problemas:

2000 metais Jungtinių Tautų Asamblėja patvirtino 8 vystymosi tikslus, kuriuos įsipareigojo įvykdyti iki 2015 metų, tai:

  • Perpus sumažinti skurdą ir badą.
  • Garantuoti visuotinį pradinį išsilavinimą.
  • Užtikrinti lygias moterų ir vyrų teisias.
  • Sumažinti vaikų iki 5 metų mirtingumą.
  • Sumažinti gimdyvių mirtingumą.
  • Sustabdyti ŽIV/AIDS ir kitų ligų plitimą.
  • Užtikrinti darnų ekonominį ir aplinkos vystymąsi.
  • Plėtoti pasaulinę partnerystę vystymuisi.

Deja Lietuvos visuomenė dar mažai turi žinių apie Užsienio reikalų ministerijos  vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką. Užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į Europos Sąjungos iniciatyvą 2015-uosius paskelbti vystomojo bendradarbiavimo metais, inicijavo projektą ir Lietuvoje išrinko   5 Geros valios ambasadorius, kurių tikslas informuoti visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo poreikį, Lietuvos ir tarptautinės bendruomenės pastangas, mažinant skurdą, skatinant tvarią pasaulio ekonomikos raidą ir darnų aplinkos vystymąsi.

2015-ais metais  Kauno rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Justinas Rimas yra išrinktas Geros valios ambasadoriumi.

Margininkų bendruomenė