UŽ UKRAINIEČIŲ LAISVĘ

13 kovo, 2022

Sakoma, kad svetimo skausmo nebūna. Todėl Margininkų bendruomenė solidarizuojasi su Putino  agresiją patiriančiais Ukrainos žmonėmis ir skiria finansinę paramą, taip išreikšdama palaikymą jų kovoje už savo ir mūsų laisvę. Lietuva prieš tris dešimtmečius apgynė savo laisvę, todėl labai gerai žinome jos vertę, kai žmonės susiduria su jokių vertybių nepripažįstančiu rėžimu ir agresija. Esame įsitikinę, kad Ukrainos žmonės apgins savo teisę gyventi laisvoje ir nepriklausančioje valstybėje. MB info

Read More >>

Kodėl ūkininkui Audriui Banioniui pritrūko drąsos Margininkųbendruomenei pateikti įgyvendintų oro taršos ir kvapų mažinimopriemonių sąrašą?

Lietuvos žaliasis kursas įpareigoja ūkininkus užsiimti aplinkosaugos ir klimato kaitos mažinimopriemonių įgyvendinimu, ir tam yra skiriamos didelės lėšos iš Europos Sąjungos fondų. Atrodo, kad tereikiagerų norų, pagarbos aplinkai ir joje gyvenantiems žmonėms, ir visą tai galima išspręsti, tuo labiau, kad lėšosyra skiriamos, tik jas reikia panaudoti vardan žmonių ir aplinkos gerovės.Ar Margininkų fermų kompleksas pasiruošęs permainoms, galima spręsti iš to, kaip yraįgyvendinamos 2017 metų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje patvirtintos oro…

7 liepos, 2021
Read More >>

Žaliasis kursas įpareigoja Margininkų gyventojus būti nepakantiems aplinkos teršėjams

Margininkų bendruomenė tiki, kad Žaliojo kurso reikalavimai pažabos žemės ūkio verslo neatsakingumąaplinkos taršai, kai visuomenės sveikatos sąskaita siekiama maksimalaus pelno, ignoruojant žmonių teisęgyventi sveikoje aplinkoje. Margininkuose didžiausias aplinkos taršos šaltinis, ypač oro, yra fermųkompleksas, kuris priklauso ūkininkui Audriui Banioniui. Nors aplink fermas, 500 metrų spinduliu gyvena virš80 gyventojų, tačiau ūkininkas A. Banionis neskiria reikiamo dėmesio aplinkos taršai mažinti ir kaipverslininkas būti socialiai atsakingu prieš gyventojus. Tai rodo ir gyventojų skundai,…

21 birželio, 2021
Read More >>